Điều Kiện Giao Dịch Chung

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Chào mừng Quý khách đến với website https://hdmartdn.com/ (sau đây gọi là HD Mart Đà Nẵng), website điện tử cung cấp dịch vụ mua sắm hàng hóa tại HD Mart Đà Nẵng mà không phải đến siêu thị, được thiết lập và sở hữu bởi HD Mart Đà Nẵng.
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa nào trên HD Mart Đà Nẵng.
1. Phạm vi áp dụng:
1.1. Mua sắm sản phẩm bán trên website HD Mart Đà Nẵng.
1.2. Hàng hóa được áp dụng triển khai HD Mart Đà Nẵng là hàng hóa, sản phẩm trong đăng ký kinh doanh của các HD Mart Đà Nẵng áp dụng.
1.3. Có nhu cầu được giao Sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

2. Xác lập và hủy đơn hàng trên HD Mart Đà Nẵng:
2.1. Xác lập hợp đồng mua bán trên HD Mart Đà Nẵng.
Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên HD Mart Đà Nẵng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của HD Mart Đà Nẵng tới Khách Hàng.
Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (Đơn Đặt Hàng). HD Mart Đà Nẵng gửi xác nhận Đơn đặt hàng thông qua một trong các hình thức sau:

 • Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán…
 • Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.
 • Gọi điện cho Khách hàng để xác nhận đơn hàng.
 • Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, HD Mart Đà Nẵng có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:
  • HD Mart Đà Nẵng không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống.
  • HD Mart Đà Nẵng nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại khoản 2.2 dưới đây).

2.2. HD Mart Đà Nẵng có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

 • Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của HD Mart Đà Nẵng để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích).
 • Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của HD Mart Đà Nẵng để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.
 • Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.
 • Khi HD Mart Đà Nẵng hoặc nhân viên giao hàng của HD Mart Đà Nẵng không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng 15 phút vì lý do chủ quan của Khách hàng kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.
 • Khi HD Mart Đà Nẵng cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu.
 • Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Đơn hàng của HD Mart Đà Nẵng diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, HD Mart Đà Nẵng sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Đơn hàng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của HD Mart Đà Nẵng có thể chủ động hủy Đơn hàng hoặc HD Mart Đà Nẵng sẽ chủ động hủy.
 • Các trường hợp HD Mart Đà Nẵng có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán của Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, HD Mart Đà Nẵng có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua.
 • Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào
 • Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

Vì vậy, HD Mart Đà Nẵng có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên HD Mart Đà Nẵng để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. HD Mart Đà Nẵng sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán:
3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website https://www.hdmartdn.com/ho-tro-khach-hang/chinh-sach-giao-hang-9.html
.

3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ cho Đơn Đặt Hàng bằng cách yêu cầu HD Mart “Xuất hóa đơn cho đơn hàng” trước khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn tài chính. HD Mart Đà Nẵng sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã được xuất. Giá trị xuất hóa đơn bằng giá trị hàng thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

 •  Lưu ý: Trong mọi trường hợp, HD Mart Đà Nẵng không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Hàng tách/gộp này

3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng, Chính sách thanh toán đăng tải trên Website https://www.hdmartdn.com trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.4. Về việc thanh toán, Khách Hàng lưu ý.

 • Hiện tại, website này chưa có tính năng thanh toán trực tuyến. Do đó, mọi giao dịch phát sinh từ website này sẽ được thanh toán theo hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng). Với hình thức thanh toán này, quý khách hàng sẽ trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi nhận được đơn hàng của mình. Chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán COD cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.

 • Hình thức chuyển khoản: 

  Số Tài Khoản: 6688 1796 688

  Tên Tài Khoản: CONG TY TNHH DA QUANG AN

  Ngân Hàng: TP Bank

  Ví Dụ: Nội dung thanh toán: Thanh Toán Cho Đơn Hàng "Mã Đơn Hàng Đã được gửi về email"

  Lưu ý: Giá bán lẻ đề xuất trên website này là giá đã bao gồm VAT.

  Nếu còn vấn đề gì liên quan tới chính sách thanh toán cần được tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

 • Công Ty TNHH Đà Quảng An - Siêu Thị Thực Phẩm Sạch HD Mart Đà Nẵng
 • Địa Chỉ: 147 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
 • Số Điện Thoại Liên Hệ: 0905 378 238
 • Email Liên Hệ: donhanghdmart@gmail.com
 • Website: https://www.hdmartdn.com/

4. Giao nhận sản phẩm:

Công Ty TNHH Đà Quảng An - Siêu Thị Thực Phẩm Sạch HD Mart Đà Nẵng luôn hướng đến chính sách giao nhận tốt nhất với mức phí tiết kiệm nhất có thể cho quý khách hàng. Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc với chính sách giao hàng cụ thể như sau:

1) Quy trình giao nhận hàng:

Đơn hàng của quý khách hàng sẽ được liên hệ và giao tối đa trong 2 lần. Lần đầu tiên giao hàng không thành công, chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách hàng để sắp xếp giao hàng lần 2. Mỗi lần cách nhau tối đa 24 tiếng. Nếu như vẫn không thể liên hệ được, hoặc không nhận được bất kì phản hồi nào từ quý khách hàng, thì đơn hàng xem như không còn hiệu lực - và chúng tôi được quyền đơn phương chấm dứt giao dịch.

Tại thời điểm nhận hàng, quý khách hàng nên kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hóa và có quyền từ chối nhận hàng nếu sản phẩm không đúng như cam kết và thông tin mô tả trên website này.

2) Chi phí vận chuyển

Chúng tôi miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng có tổng giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên áp dụng tại khu vực Nội Thành Đà Nẵng.

Đối với đơn hàng có tổng giá trị thanh toán dưới 500.000 VNĐ, chúng tôi áp dụng các mức phí vận chuyển như sau:

 • Giao hàng tại khu vực nội thành Đà Nẵng: 30.000 VNĐ
 • Giao hàng hỏa tốc: 50.000 VNĐ (áp dụng tất cả đơn hàng).

3) Thời gian giao nhận hàng

Khi nhận được đơn đặt hàng từ website, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng để xác nhận đơn hàng. Thời gian giao hàng tính từ thời điểm 2 bên xác nhận đơn hàng.

 • Đơn hàng nội thành Đà Nẵng: Trong vòng 2 (hai) Giờ.
 • Đơn hàng giao tại các tỉnh lân cận ngoài Đà Nẵng: Trong vòng 3 (ba) ngày.

Nếu có bất cứ trở ngại nào khiến cho thời gian giao hàng bị thay đổi, chúng tôi sẽ thỏa thuận lại với quý khách hàng, và chỉ tiến hành giao hàng khi đã được quý khách hàng xác nhận đồng ý.

Trường hợp bất khả kháng: chúng tôi sẽ bảo lưu quyền thay đổi thời gian giao hàng trong một số trường hợp bất khả kháng như: thời tiết xấu, điều kiện giao thông không thuận lợi, xe hỏng hóc trên đường giao hàng, trục trặc trong quá trình xuất hàng, chiến tranh, cướp… Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và thông báo cho quý khách hàng trong những trường hợp này.

5. Đổi, trả sản phẩm:

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại:

 • Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm…Khách Hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng. Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
 • Công Ty TNHH Đà Quảng An - Siêu Thị Thực Phẩm Sạch HD Mart Đà Nẵng
 • Địa Chỉ: 147 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
 • Số Điện Thoại Liên Hệ: 0905 378 238
 • Email Liên Hệ: donhanghdmart@gmail.com
 • Website: https://www.hdmartdn.com/

7. Giới hạn trách nhiệm:

 • Trong mọi trường hợp, HD Mart Đà Nẵng không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ HD Mart Đà Nẵng sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của HD Mart Đà Nẵng gây ra.

8. Điều khoản chung:
9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.2. HD Mart Đà Nẵng và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên HD Mart Đà Nẵng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. HD Mart Đà Nẵng có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua HD Mart Đà Nẵng sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, HD Mart Đà Nẵng lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa HD Mart Đà Nẵng và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

×