Bánh Bao - Bánh Giò

Bánh bao hoàng kim Thọ Phát 300g

ĐVT: Gói

90,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát nhân thịt heo 2 trứng cút 600g

ĐVT: Gói

72,000 ₫

Bánh bao nhân thịt 1 trứng Thọ Phát 480g

ĐVT: Gói

60,000 ₫

Bánh bao xá xíu Thọ Phát 280g

ĐVT: Gói

60,000 ₫

Bánh Giò Nhân Thịt Thọ Phát 150G

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao đậu xanh Thọ Phát

ĐVT: Gói

60,000 ₫

Bánh bao đậu xanh Thọ Phát

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao không nhân tròn Thọ Phát 300g

ĐVT: Gói

27,000 ₫

Bánh bao không nhân vuông Thọ Phát 300g

ĐVT: Cái

27,000 ₫

Bánh bao nhân chay Thọ Phát 400g (Gói)

ĐVT: Cái

7,000 ₫

Bánh bao nhân chay Thọ Phát 400g (Gói)

ĐVT: Gói

42,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát tạo hình con heo hồng 200g

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát tạo hình con heo hồng 200g

ĐVT: Gói

60,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát tạo hình thú cưng 200g

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát tạo hình thú cưng 200g

ĐVT: Gói

60,000 ₫

Bánh bao hoàng kim Thọ Phát 300g

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao Thọ Phát nhân thịt heo 2 trứng cút 600g

ĐVT: Cái

18,000 ₫

Bánh bao nhân thịt 1 trứng Thọ Phát 480g

ĐVT: Cái

15,000 ₫

Bánh bao xá xíu Thọ Phát 280g

ĐVT: Cái

15,000 ₫
×