Cá Tôm Mực Các Loại

Cá giò lưới size lớn (Hội An)

ĐVT: 1kg

210 ₫

Cá đuối lát (Hội An)

ĐVT: 1kg

295,000 ₫

Thịt gạch ghẹ đóng hộp 500g

115,000 ₫

Cá dìa lưới

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Cá hố câu

ĐVT: 1kg

320,000 ₫

Cá hố câu vip Hội An

ĐVT: 1kg

299,000 ₫

Cá bống

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Thịt cá chim vi vàng

ĐVT: 1kg

225,000 ₫

Cá bạc má nhỏ

ĐVT: 1kg

90,000 ₫

Cá bi khế

ĐVT: 1kg

230,000 ₫

Tôm tít

ĐVT: 1kg

180,000 ₫

Cá đù

ĐVT: 1kg

150,000 ₫

Cá cấn

190,000 ₫

Cá rô đồng

ĐVT: 1kg

169,000 ₫

Cá liệt

ĐVT: 1kg

180,000 ₫

Cá Mó

ĐVT: 1kg

160,000 ₫

Cá sòng

ĐVT: 1kg

95,000 ₫

Cá Ngân

ĐVT: 1kg

160,000 ₫

Tôm Bạc biển

ĐVT: 1kg

330,000 ₫

Tép biển tươi

ĐVT: 1kg

120,000 ₫

Cá bã trầu lưới size lớn (Hội An)

ĐVT: 1kg

245,000 ₫

Cá bớp lát

ĐVT: 1kg

390,000 ₫

Cá cam

ĐVT: 1kg

110,000 ₫

Cá chim vi vàng

ĐVT: 1kg

235,000 ₫

Cá cu câu (Hội An)

ĐVT: 1kg

250,000 ₫

Cá hồi Nauy phi lê

ĐVT: 1kg

849,000 ₫

Cá khế lưới (Hội An)

ĐVT: 1kg

255,000 ₫

Cá lóc đồng làm sạch

ĐVT: 1kg

169,000 ₫

Cá ngừ câu lớn (Hội An)

ĐVT: 1kg

196,000 ₫

Cá nục câu (Hội An)

ĐVT: 1kg

170,000 ₫
×