Các Loại Nấm

NẤM LINH CHI TRẮNG

16,000 ₫

Nấm rơm

22,000 ₫

Nấm linh chi nâu

16,000 ₫

Nấm Linh Chi Trắng HOKTO

29,000 ₫

Vietsan Nấm Đông Cô 50g

26,000 ₫

Vietsan Nấm Hương 50g

30,000 ₫

Vietsan Nấm Mèo 50g

11,000 ₫

Vietsan Nấm Mèo Sợi 50g

11,000 ₫

Vietsan Nấm Tuyết 60g

30,000 ₫

Nấm Đông Cô Khô Kim Thanh 100g

59,000 ₫

Nấm Hương Khô Kim Thanh 100g

69,000 ₫

Nấm Rơm Khô Kim Thanh 100g

79,000 ₫

Nấm Mộc Nhĩ Khô Kim Thanh 100g

40,000 ₫

Nấm Bào Ngư Khô Kim Thanh 100g

69,000 ₫

Nấm Mèo Khô (Kg)

ĐVT: 1kg

180,000 ₫

Nấm linh chi nâu Hkto

29,000 ₫

Nấm hải sản (Nấm bạch tuyết)

16,000 ₫

Nấm đông cô

25,000 ₫

Rau nấm linh chi nâu150G

16,000 ₫

Nấm kim châm

15,000 ₫

Nấm rơm (kg)

ĐVT: 1kg

240,000 ₫

Nấm tuyết

16,000 ₫

Nấm linh chi trắng

16,000 ₫

Nấm đùi gà (Gói)

21,000 ₫

Nấm bào ngư organic

99,000 ₫
×