Đậu - Hạt Các Loại

Vietsan Bắp Mỹ rang bơ 250g

25,000 ₫

Vietsan Bắp Mỹ rang bơ 500g

38,000 ₫

Vietsan Bột sắn dây 200g

25,000 ₫

Vietsan Bột sắn dây 500g

55,000 ₫

Vietsan Đậu Xanh Hạt 300g

20,000 ₫

Vietsan Ô mai mơ sấu cam thảo 150g

25,000 ₫

Vietsan Dưa món 200g

66,000 ₫

Đậu xanh tróc vỏ gói 200g

12,000 ₫

Mè trắng gói 200g

25,000 ₫

Đậu đỏ gói 200g

13,000 ₫

Vietsan Củ Cải Khô 100g

18,000 ₫

Vietsan Đậu Đen 300g

21,000 ₫

Vietsan Đậu Đen Xanh Lòng 300g

38,000 ₫

Vietsan Đậu Đỏ 300g

25,000 ₫

Vietsan Đậu Nành 300g

20,000 ₫

Vietsan Đậu Phộng Loại 1 300g

28,000 ₫

Vietsan Đậu Trắng Tây 250g

19,000 ₫

Vietsan Đậu Xanh Cà Loại 1 300g

20,000 ₫

Vietsan Hạt É 100g

19,000 ₫

Vietsan Hạt Kê 200g

39,000 ₫

Vietsan Hạt Mắc Khén 50g

22,000 ₫

Vietsan Hạt Sen 150g

45,000 ₫

Vietsan Hoa Hồi 100g

49,000 ₫

Vietsan Kỷ Tử 150g

52,000 ₫

Vietsan Lạc Rang Húng Lìu 200g

23,000 ₫

Vietsan Mè Đen 250g

33,000 ₫

Vietsan Mè Không Vỏ 250g

36,000 ₫

Vietsan Mè Vàng 200g

30,000 ₫

Vietsan Mủ Trôm 100g

26,000 ₫
×