Đồ Hộp Các Loại

Đào tươi ngâm Dole 820g

72,000 ₫

SPAM Thịt hộp SPAM Classic 340g

119,000 ₫

Thịt hộp Spam lite 340g

125,000 ₫

Thịt heo hộp Spam 25% less sodium 340g

129,000 ₫

Thịt Hộp Glorious Spam Less 25% 340g

119,000 ₫

Trái Nhãn Ngâm Đường Aroy-D 565g

80,000 ₫

Cá xốt cà Vissan 170g/Hộp

17,000 ₫

Heo hầm Vissan hộp 150g

32,000 ₫

Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g

45,000 ₫

Bò hầm Vissan hộp 150g

44,000 ₫

Cá Ngừ Ngâm Dầu Hạ Long Hộp 175g

49,000 ₫

Heo 2 lát Vissan 150g

29,000 ₫

Bò 2 Lát Hạ Long Canfoco 150g

25,000 ₫

Pate gan heo Vissan 170g

27,000 ₫

Chả Đùm Vissan 200g

33,000 ₫

Xíu Mại Sốt Cà Vissan 200g

26,000 ₫

Thịt hộp Tulip 340g

92,000 ₫

Cá Hộp Ba Cô Gái 190G

26,000 ₫

Cá Hộp 3 Cô Gái 155G

18,000 ₫

Cá Nục Xốt Cà 3 Cô Gái Hộp 300G

32,500 ₫

Heo 2 Lát Hạ Long Canfoco 150g

23,000 ₫

Thịt heo hộp Tulip 200g

55,000 ₫

Thịt hộp Tulip 40% Less 340g

95,000 ₫

Pate gan heo Tulip Classic 125g

43,000 ₫
×