Gạo - Nếp

Vietsan Gạo lứt thơm 1kg

55,000 ₫

Vietsan Nếp giống Thái 1kg

39,000 ₫

Gạo thơm ST25 AAn 5kg

169,000 ₫

Gạo thơm ST21 AAn 5kg

145,000 ₫

Gạo thơm Mai Tư Hoảnh 10kg

215,000 ₫

Gạo lúa tôm ST25 Long châu 66 5kg

195,000 ₫

Gạo lứt đen 1kg

49,000 ₫

Gạo lứt dẻo Điện Biên 1kg

49,000 ₫

Gạo nếp thái AAA 1kg

35,000 ₫

Gạo nếp Lào 1kg

25,000 ₫

Gạo tam sắc 1kg

49,000 ₫

Gạo ST25 (đặc sản Sóc Trăng) 5kg

140,000 ₫

Gạo ST25 (đặc sản Sóc Trăng) 10kg

290,000 ₫

Gạo thơm Mai tư Hoảnh 5kg

165,000 ₫

Gạo nếp cái hoa vàng 1kg

30,000 ₫
×