Hải Sản Các Loại

Thanh cua thái lan 500g

105,000 ₫

Cá bò

309,000 ₫

Cá thu lát nướng

ĐVT: 1kg

350,000 ₫

Đuôi cá thu nướng

ĐVT: 1kg

250,000 ₫

Cá nục nướng

ĐVT: 1kg

170,000 ₫

Cá mối nướng

ĐVT: 1kg

199,000 ₫

Cá phèn nướng

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Cá nhồng nướng

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Cá đối nướng

ĐVT: 1kg

225,000 ₫

Cá nhồng tẩm gia vị

ĐVT: 1kg

290,000 ₫

Mực trứng nhỏ

ĐVT: 1kg

410,000 ₫

Mực lá câu tươi

ĐVT: 1kg

439,000 ₫

Mực khô câu size 28 - 30 con

ĐVT: 1kg

1,190,000 ₫

Tôm dẻo

ĐVT: 1kg

590,000 ₫

Chả mực giã tay

ĐVT: 1kg

450,000 ₫

Đồ khô- Cá cơm mờm 200g

60,000 ₫

Đồ khô- Cá chỉ vàng 200g

69,800 ₫

Cá saba tẩm rau răm

82,000 ₫

Mực khô câu size 6 - 8 con

ĐVT: 1kg

1,850,000 ₫

Mực khô câu size 9 - 10 con

ĐVT: 1kg

1,800,000 ₫

Mực khô câu size 12 - 14 con

ĐVT: 1kg

1,700,000 ₫

Mực khô câu size 16 - 18 con

ĐVT: 1kg

1,650,000 ₫

Cá mờm khô

ĐVT: 1kg

490,000 ₫

Cá nhồng phi lê

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Mực khô câu size 20 - 22 con

ĐVT: 1kg

1,550,000 ₫

Mực lá 1 nắng

ĐVT: 1kg

850,000 ₫

Mực ống 1 nắng

ĐVT: 1kg

700,000 ₫

Mực ống size 2 - 3 con

ĐVT: 1kg

450,000 ₫

Mực ống size 8 - 14 con

ĐVT: 1kg

360,000 ₫

Mực nháy

ĐVT: 1kg

345,000 ₫
×