Nem - Chả Các Loại

Chả da ớt xiêm pigeco

ĐVT: 1kg

230,000 ₫

Chả lụa Peco food gói 250g

62,500 ₫

Chả lụa peco food đòn 500g

125,000 ₫

Chả bò cốm Gisa 300g

118,000 ₫

Chả bò sạch Gisa (6 Cây)

110,000 ₫

Chả bò quế Gisa 250g

92,000 ₫

Chả cua vị truyền thống SG Food 250g

117,000 ₫

Chả giò rế tôm cua Cầu Tre 500g

69,000 ₫

Nem nướng Cầu Tre gói 250g

50,000 ₫

Chả ram tôm đất 500g

85,000 ₫

Chả cá chiên Lý Sơn 500g

125,000 ₫

Chả mực chiên/hấp Lý Sơn 500g

210,000 ₫

Chả quế Pigeco 250g

125,000 ₫

Chả quế Pigeco 250g

62,500 ₫

Nem lụi huế

110,000 ₫

Chả cá thu + nhồng

115,000 ₫

Chả cốm 300g

68,000 ₫

Chả mực hủ 500g

148,000 ₫
×