Rau Ăn Lá

Rau mồng tơi

ĐVT: 1kg

49,000 ₫

Rau cải cay

ĐVT: 1kg

65,000 ₫

Rau cải thảo

ĐVT: 1kg

45,000 ₫

Rau Cần tây

ĐVT: 1kg

65,000 ₫

Rau húng

ĐVT: 1kg

112,000 ₫

Rau Xà lách caron

ĐVT: 1kg

65,000 ₫

Rau ngò

ĐVT: 1kg

80,000 ₫

Rau ngỗ

ĐVT: 1kg

49,000 ₫

Súp lơ trắng

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Rau răm

ĐVT: 1kg

80,000 ₫

Rau đắng

ĐVT: 1kg

100,000 ₫

Rau tần ô

ĐVT: 1kg

59,000 ₫

Rau má

ĐVT: 1kg

80,000 ₫

Rau Hành lá

ĐVT: 1kg

60,000 ₫

Rau Húng quế

ĐVT: 1kg

100,000 ₫

Rau Diếp cá

ĐVT: 1kg

100,000 ₫

Rau Giá đỗ

ĐVT: 1kg

40,000 ₫

Rau tía tô

ĐVT: 1kg

100,000 ₫

Bắp cải tím

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Rau lá lốt

ĐVT: 1kg

50,000 ₫

Rau dền

ĐVT: 1kg

45,000 ₫

Rau ngò gai (mùi tàu)

ĐVT: 1kg

100,000 ₫

Rau lang

ĐVT: 1kg

40,000 ₫

Rau ngót

ĐVT: 1kg

50,000 ₫

Rau cải ngọt

ĐVT: 1kg

49,000 ₫

Rau muống

ĐVT: 1kg

49,000 ₫
×