Thịt Các Loại

Gà ủ muối 1/2 con

150,000 ₫

Ba chỉ bò Mỹ cắt lát HCK 500g

117,000 ₫

Lõi vai bò Mỹ cắt lát HCK 500g

199,000 ₫

Bắp bò Úc DL cắt lát HCK 500g

131,000 ₫

Ba rọi LeGourmet xông khói 500g

109,000 ₫

Chân giò xông khói Pigeco 200g

64,000 ₫

Gà ủ muối nguyên con

295,000 ₫
×