Thịt Tươi Các Loại

Lươn đồng

ĐVT: 1kg

289,000 ₫

Chân giò trước pigeco

ĐVT: 1kg

135,000 ₫

Thịt ba chỉ rút sườn heo núi

ĐVT: 1kg

189,000 ₫

Thịt ba chỉ rút sườn pigeco

ĐVT: 1kg

225,000 ₫

Chả quết pigeco

ĐVT: 1kg

230,000 ₫

Gà đen hmong

ĐVT: 1kg

195,000 ₫

Thịt mông heo núi

ĐVT: 1kg

149,000 ₫

Sườn non pigeco

ĐVT: 1kg

235,000 ₫

Thịt bò sườn mềm

ĐVT: 1kg

255,000 ₫

Thịt mông pigeco

ĐVT: 1kg

175,000 ₫

Thịt vai pigeco

ĐVT: 1kg

175,000 ₫

Thịt vai heo núi

ĐVT: 1kg

149,000 ₫

Xương heo núi

ĐVT: 1kg

119,000 ₫

Xương đầu heo núi

ĐVT: 1kg

79,000 ₫

Xương heo Pigeco

ĐVT: 1kg

150,000 ₫

Thịt Cốt lết Pigeco

ĐVT: 1kg

160,000 ₫

Thịt thăn bò

ĐVT: 1kg

319,000 ₫

Thịt dẻ sườn bò

ĐVT: 1kg

180,000 ₫

Sườn non heo núi

ĐVT: 1kg

189,000 ₫

Thịt cốt lết heo núi

ĐVT: 1kg

149,000 ₫

Thịt nạm bò

ĐVT: 1kg

220,000 ₫

Thịt bắp bò hoa

ĐVT: 1kg

297,000 ₫

Vịt quê

ĐVT: 1kg

134,000 ₫

Thịt nạc xay

ĐVT: 1kg

149,000 ₫

Thăn heo núi

ĐVT: 1kg

169,000 ₫

Thịt nạc xay pigeco

ĐVT: 1kg

180,000 ₫

Bồ câu

85,000 ₫

Bắp giò heo núi

ĐVT: 1kg

129,000 ₫

Thịt bò rìa phô

ĐVT: 1kg

255,000 ₫

Chả heo quết

ĐVT: 1kg

195,000 ₫
×