Trái Cây Nhập Khẩu

Lê Nam Phi

ĐVT: 1kg

119,000 ₫

Táo Gala Mỹ

ĐVT: 1kg

115,000 ₫

Lựu Kim Cương

ĐVT: 1kg

199,000 ₫

Nho xanh Nam Phi

ĐVT: 1kg

355,000 ₫

Kiwi Pháp

ĐVT: 1kg

295,000 ₫

Táo EVer Crisp

ĐVT: 1kg

210,000 ₫

Táo Trucap

ĐVT: 1kg

65,000 ₫

Dưa lưới Aladin

ĐVT: 1kg

105,000 ₫

Nho xanh mẫu đơn

ĐVT: 1kg

220,000 ₫

Cherry

ĐVT: 1kg

650,000 ₫

Táo Trucap đỏ

ĐVT: 1kg

89,000 ₫

Táo Tessa Hà Lan (Khay 4 trái)

85,000 ₫

Táo Envy Mỹ

ĐVT: 1kg

210,000 ₫

Cam vàng Ai Cập

ĐVT: 1kg

109,000 ₫

Lê sữa

ĐVT: 1kg

89,000 ₫

Quýt úc

ĐVT: 1kg

154,000 ₫

Táo Rockit 372g

160,000 ₫

Táo xanh

ĐVT: 1kg

95,000 ₫

Cam vàng úc

ĐVT: 1kg

99,000 ₫

Táo rockit 424g

160,000 ₫

Dưa Hana Melon

ĐVT: 1kg

94,000 ₫

Chà là nguyên cành HOSNA hộp 500G

140,000 ₫
×