Trái Cây Việt Nam

Dưa lưới Huỳnh Long

ĐVT: 1kg

85,000 ₫

Bưởi da xanh 1,2 - 1,4ki

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Cam sành vip

ĐVT: 1kg

38,000 ₫

Chôm chôm nhãn

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Mãng cầu

ĐVT: 1kg

109,000 ₫

Thanh long ruột đỏ

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Chôm chôm

ĐVT: 1kg

45,000 ₫

Xoài cát chu

ĐVT: 1kg

70,000 ₫

Đu đủ chín

ĐVT: 1kg

33,000 ₫

Nhãn thái

ĐVT: 1kg

55,000 ₫

Dưa hấu không hạt

ĐVT: 1kg

38,000 ₫

Vú sữa

ĐVT: 1kg

79,000 ₫

Quýt vàng

ĐVT: 1kg

42,000 ₫

Cam vinh

ĐVT: 1kg

45,000 ₫
×